Politika privatnosti

Poslednje ažurirano 26. novembra 2023. Datum stupanja na snagu 26. novembar 2023.

Ova Politika privatnosti opisuje politike IPTV Balkan EX YU Media, Gornja milanovacka BB, Sumadija 34000, Srbija, e-pošta: info@myiptvbalkan.com, telefon: 0604004476 o prikupljanju, upotrebi i otkrivanju vaših informacija koje prikupljamo kada koristite našu veb stranicu (https://myiptvbalkan.com/) (usluga). Pristupanjem ili korišćenjem usluge pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti. Ako se ne slažete s tim, nemojte pristupati ili koristiti uslugu.

Možemo izmeniti ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i objaviti izmenu na usluzi. Izmenjena Politika će biti efikasna 180 dana od datuma kada se izmenjena Politika objavi na usluzi, a vaš nastavak pristupanja ili korišćenja usluge nakon tog vremena predstavljaće vaše prihvatanje izmenjene Politike privatnosti. Stoga preporučujemo da povremeno pregledate ovu stranicu.

Kako koristimo vaše informacije: Koristićemo informacije koje prikupimo o vama u sledeće svrhe:

  1. Marketing / Promocija
  2. Podrška
  3. Zaštita sajta

Ako želimo da koristimo vaše informacije u druge svrhe, zatražićemo vaš pristanak i koristićemo vaše informacije samo nakon što dobijemo vaš pristanak i to samo u svrhe za koje ste dali pristanak, osim ako zakon ne zahteva drugačije.

Vaša prava: Zavisno o zakonu koji se primenjuje, možda imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, ispravite ili obrišete svoje lične podatke ili dobijete kopiju svojih ličnih podataka, ograničite ili prigovarate na aktivno obrađivanje vaših podataka, zatražite da delimo (portiramo) vaše lične informacije drugom entitetu, povučete svaki pristanak koji ste nam dali za obradu vaših podataka, pravo da podnesete žalbu nadležnom organu i druga prava koja mogu biti relevantna prema važećim zakonima. Da biste ostvarili ova prava, možete nam pisati na info@myiptvbalkan.com. Odgovorićemo na vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom. Imajte na umu da, ako nam ne dozvolite da prikupljamo ili obrađujemo potrebne lične informacije ili povučete pristanak za obradu istih u svrhe za koje su tražene, možda nećete moći da pristupite ili koristite usluge za koje su vaše informacije bile potrebne.

Kolačići itd. Da biste saznali više o tome kako koristimo ove i vaše opcije u vezi s ovim tehnologijama za praćenje, molimo vas da se obratite našoj Politici kolačića.

Bezbednost: Bezbednost vaših informacija nam je važna i primenićemo razumne mere bezbednosti kako bismo sprečili gubitak, zloupotrebu ili neovlašćenu izmenu vaših informacija pod našom kontrolom. Međutim, s obzirom na inherentne rizike, ne možemo garantovati apsolutnu bezbednost i, shodno tome, ne možemo osigurati ili garantovati bezbednost bilo kojih informacija koje nam prenesete i to činite na sopstveni rizik.

Žalba / Službenik za zaštitu podataka: Ako imate bilo kakva pitanja ili zabrinutosti u vezi s obradom vaših informacija koje su dostupne kod nas, možete poslati e-poštu našem Službeniku za žalbe na adresu IPTV Balkan EX YU Media, Gornja milanovacka BB, e-pošta: info@myiptvbalkan.com. Adresiraćemo vaše zabrinutosti u skladu sa važećim zakonom.

Politika privatnosti generisana pomoću CookieYes.